projects list2019-01-31T10:54:06+00:00

Projects list

طراحی هویت برند (Brand Identity) و طراحی داخلی فروشگاه کیف و کفش

Designing a Brand Identity and the Interior Design of a Leather Store

یکی از تجربیات جذابمان در گروه پوش طراحی برند آیدنتیتی برای یک فروشگاه زنجیره ای کیف و کفش بود. این شرکت که در چند نقطه از شهر تهران فروشگاهی اختصاصی برای برند خود داشت، نیاز داشت تا برند خود را نه تنها در لوگو و نام، بلکه در طراحی معماری داخلی و چیدمان خود به مخاطبان خود بشناساند. بنابراین دست به کار شدیم و برای این برند به جای طراحی المان و فرم و شکل مشترک، یک احساس و اتمسفر مشخص را ساختیم: اتمسفر لذت بردن از خرید کیف و کفش چرمی، اتمسفر استشمام بوی چرم خالص، اتمسفر تجربه ی یک فضای کاملاً کاربردی برای خرید دسته جمعی و خانوادگی.

One of our experiences in the Push Group was designing a brand identity for a chain shoe store. The company owning the store and the brand, owned a few other stores in Tehran city and needed to introduce and make its brand known to its customers, not only in name and logo but also in the arrangement and Interior design of its stores. We started to work on the project and instead of designing common elements, forms, shapes and looks for the brand, we finally decided to provide the brand with a common feeling and atmosphere: one of enjoyment for purchasing shoes and bags, one filled with the genuine odor of fine leather, and one operational enough to be suitable for shopping together with family members.

بنا به درخواست کارفرما برای دو فروشگاه برند کیف و کفش طراحی داخلی انجام دادیم. یکی از مغازه ها در محله پاسداران و در بافت قدیمی تر تهران واقع شده بود که مردم به روش سنتی از مغازه های کنار خیابان خرید می کردند. یکی دیگر از مغازه ها در خیابان گلستان و در بافت مدرن تهران قرار داشت که مردم از مجتمع های تجاری خرید می کنند. تلاش ما بر این بود که در عین حال که باید به این دو نوع مخاطب با نگاهی متفاوت نگریست ولی باید هویت برند پابرجا بماند.

We were asked to design two stores: one in the Pasdaran neighborhood, a rather older context of Tehran city where people shop in a traditional fashion from smaller shops situated along the streets; and another in Golestan street, a modern environment in which people usually shop at large trade malls. We needed to maintain the brand’s identity and meanwhile to appreciate the differences of these two different groups of customers.

بنا بر این در انتخاب رنگها و نورها به نحوی عمل کردیم که بتوانیم هم اصالت صنعت چرم در ایران را نشان دهیم و هم نگاه نو و مدرن این شرکت به صنعت کیف و کفش را به نمایش بگذاریم. در مرکز مغازه ها مردم رو به هم می نشینند و کفش های مورد نظر خود را تست می کنند. در زیر پایشان فرشی با نمادهای اصیل قرار گرفته و در بالای سرشان نقشی بر سقف شکل گرفته که نشانه هایی از رنگ های کاشی کاری ایرانی در آن قابل مشاهده است. هرچند نقشهای سقف شباهتی به کاشی های قدیم ندارد و فرمهایی مدرن به خود گرفته است، ولی یادآور هنر سنتی ایرانی است.

Therefore, we used lights and colors in such a manner so as to reflect the modern vision of the company towards shoe industry, but at the same time to demonstrate the originality of leather industry in Iran. At the center of the stores, we created a space for people to sit and try on their desired shoes, facing one another. A Persian carpet full of authentic Iranian signs and symbols was spread on the floor under their feet, and up on the ceiling there was a design giving the impression of ancient Iranian tiles and artwork due to its colors, but demonstrating modern forms at the same time.

با جایگزینی ایجاد اتمسفر لذت بخش و اصیل به جای بیان یک بیانیه (statement) در طراحی داخلی، به زبانی نوین در طراحی هویت برند دست یافتیم و اکنون که پروژه اجرا شده است شاهد رضایت کارفرما هستیم و مهم تر از آن مخاطبان این فروشگاه ها را دیده ایم که با لبخند به گوشه گوشه مغازه خیره شده اند و چه هدیه ای برای یک معمار بهتر از لبخند مخاطب اوست؟

So, we replaced the “declaration of a statement” in the interior design of the stores, with an enjoyable atmosphere, thus achieving a new voice in the design of a brand identity. Now that the project has been implemented the company is pleased and more important, we have encountered the customers gazing at each corner of the store with a smile; and what could be more valuable to an architect than the smile of his/her audience

Pasdaran OREZ Fashion Store I Constructed I 2018